Đầu tăm dò tìm mảng bám PS-100E

Đầu tăm dò tìm mảng bám PS-100E

190.000

Sử dụng cho những người có răng implant, cầu răng, mão răng. Được chứng minh lâm sàng hiệu quả hơn so với chỉ nha khoa để cải thiện sức khỏe nướu.

Nó có ba búi lông mỏng để tiếp cận các mảng bám cứng đầu xung quanh răng implant, cầu răng, mão răng, veneers và các khu vực khác đặc biệt dễ bị tích tụ mảng bám.

Nên thay thế đầu tăm này sau mỗi 3 tháng sử dụng.

Đầu tăm này có nhiều màu sắc khác nhau để tránh nhầm lẫn cho những người sử dụng trong cùng một gia đình.

Qty:
Call Now Button