Bình chứa nước cho máy Waterpik Ultra WP-100

Bình chứa nước cho máy Waterpik Ultra WP-100

350.000

Bình chứa nước dành cho máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100. Sản phẩm bao gồm cả nắp đậy. Nắp đậy được thiết kế để đồng thời là ngăn đựng các đầu tăm.

Qty:

Mô tả

Phụ kiện này được sử dụng cho máy

Bình chứa nước cho máy Waterpik Ultra WP-100 2

Call Now Button